stilstaan bij verlies

Een blik in de toekomst

Startman Uitvaartzorg

gaat het levenswerk van de familie Lubbers
‘Erve Harink’
met respect voortzetten.

Onze wens is in vervulling gegaan!

Sinds 2003 is Uitvaartcentrum Startman gevestigd aan de Werfheegde in Haaksbergen. Een plek waar veel lief en leed is gedeeld; een plek waar velen afscheid nemen en hebben genomen van hun geliefde.

‘Startman’ staat voor het perfect verzorgen van een waardige en persoonlijke uitvaart. Aandacht en professionaliteit staan bij ons centraal.

We koesteren al jaren de wens om een uitvaart te bieden die nòg persoonlijker wordt, in alle gemoedelijkheid èn in de stilte van de serene natuur. Een rustige plek, tussen de bomen en de weilanden, waar u op uw manier afscheid kunt nemen van uw dierbare, of gelang uw wens het leven van uw dierbare te vieren.

Wij zijn vereerd dat wij het levenswerk van de familie Lubbers op ‘Erve Harink’ mogen voortzetten. Daarom gaan wij verhuizen naar deze mooie en unieke plek met vele mogelijkheden, midden in de natuur en toch aan de rand van Haaksbergen.

We nemen u graag mee in ons nieuwe project en zullen u regelmatig informeren over de geschiedenis van Erve Harink, de verbouwing en de aankomende verhuizing.

Esther Startman

Krijg een eerste indruk van Erve Harink

De bouw is begonnen!

Met veel plezier delen wij u mee dat de bouw van ons nieuwe uitvaartcentrum is begonnen! Na vele maanden van planning en voorbereidingen zijn we nu eindelijk gestart met de bouw. Het uitvaartcentrum zal worden gebouwd op een prachtige locatie met veel groen en ruimte voor onze bezoekers. We kunnen niet wachten om ons uitvaartcentrum aan u te laten zien. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van de bouw via onze site en Facebook pagina: Erve Harink.

Een mooie plek…

Een mooie plek op Erve Harink.
De natuur die nu helemaal tot bloei is gekomen.
De regendagen van de afgelopen weken heeft het extra mooi gemaakt.

Een plek om lief te hebben.
Het is de plek waar we stilstaan, maar ook een plek die eigenlijk nooit helemaal stil is…
Als je goed luistert dan hoor je dat.
Hier ruist de wind, fluiten de vogels en ritselen de bladeren.
Dat blijft altijd, voor altijd.

Aandacht RTV Sternet

Historie Erve Harink

Landgoed Harink, of ‘Erve Harink, zoals deze ook vaak genoemd wordt kent een rijke historie. De geschiedenis gaat helemaal terug tot het jaar 1188, waarna het erf in 1661 werd vermeld als volgewaard domeingoed ‘dee Haer’. Pachter Jan ter Haar heeft in 1829 de boerderij gekocht, waarna de boerderij van verschillende eigenaren is gewisseld. Destijds was erve Harink omringd door drie andere boerderijen:

  • Harink Wönner
  • Peerdemoat
  • De Rommeler

Tot een aantal jaar geleden stond op de plek van de huidige werktuigenkapschuur een historische Twentse Schöppe, welke door verval moest worden afgebroken. Deze rijke historie van ‘Erve Harink’ en de aanwezige groenstructuren vormen de basis voor de herbestemming van Erve Harink.

Twentse Schöppe

Twentse stijl

Op het erf staan een aantal ontsierende opstallen, dit betreffen de aanwezige varkensstallen en de werktuigenkapschuur. Daarnaast is op het erf een karakteristieke boerderij aanwezig, welke tevens is aangemerkt als Rijksmonument. Boerderij ‘de Haar’, zoals de boerderij omschreven staat, heeft een kenmerkend Twents karakter en is ontstaan in de 18e eeuw. De karakteristieke boerderij vormt ook het belangrijkste uitgangspunt van de voorgenomen ontwikkeling.

Het nieuwe erf op Erve Harink krijgt het uiterlijk van een typisch Twents erf, hiermee wordt het historisch agrarische Twentse karakter van het erf behouden en versterkt. De ontsierende opstallen die niet passen binnen het Twentse karakter worden gesloopt en binnen het bestaande bouwvlak herbouwd tot functionele bedrijfsgebouwen welke passen binnen de Twentse stijl en ondergeschikt zijn aan de monumentale boerderij.

Bedrijfsgebouwen

Het nieuwe erf bestaat in de basis uit de monumentale boerderij met een tweetal bedrijfsgebouwen. Deze twee nieuwe bedrijfsgebouwen, waaronder een Twentse Schöppe, gaan ruimte bieden voor de activiteiten die bij het uitvaartcentrum horen. Denk hierbij aan een koffieruimte, kantoorruimte, condoleanceruimte, opbaarkamers, etc. De nieuwe bedrijfsgebouwen worden dusdanig gepositioneerd dat tijdens de afscheidsdiensten een fraai uitzicht is over het achterliggende Twentse landschap.

Rusttuin

Naast het toekomstige uitvaartcentrum wordt een nieuwe rusttuin aangelegd. Deze rusttuin en het naast gelegen bos bieden u, uw familie en belangstellenden de mogelijkheden om na een afscheidsdienst of op een later moment (denk hierbij aan een jaargedachtenis, herinneringsdagen, moeilijke momenten) weer te komen, om een kleine wandeling te maken en om rust te pakken. Door de rusttuin op een ecologische manier in te richten profiteert het om liggende landschap ook van deze rusttuin, de ecologische waarden in de omgeving worden hiermee versterkt.